SIKKERHETSSKILT

Full-bredde-sikkerhetsskilt_1

Vi leverer sikkerhetsskilter til de fleste områder innen industri og anleggsarbeid. Det er viktig for oss å følge nøye med på standarder slik at våre skilter til enhver tid er oppdatert.

Vi er behjelpelig med tilpassning og utforming av skilter til din bransje innen de fleste industrinæringer.

Har du spørsmål vedrørende produktene våre, eller ikke finner det du søker, kontakt oss gjerne her.

Halv-bredde-klima
Halv-bredde-iso

HMS

Bygg og anlegg

Byggeplass banner

Farvannsskilt

GHS faresymboler

Kundefokus er kjernen i vår virksomhet. For å sikre kvaliteten for våre kunder og samarbeidspartnere er vi derfor sertifisert i henhold til ISO 9001 av Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS. ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav til hvordan vi organiserer vårt arbeid.

Samfunnsansvar er også en av våre verdier. Vi er derfor sertifisert i henhold til ISO 14001 for å redusere vår påvirkning på det ytre miljø. På lik linje med ISO 9001 er ISO 14001 en internasjonal standard som bidrar til at vi hele tiden må forbedre vår miljøprestasjon.

Vi arbeider i mange partnerskap og et av disse er Klimapartnere. Klimapartnere er et nettverk som har vokst seg stadig større og er vår måte å besvare de utfordringene som vi har i forhold til menneskeskapte klimaendringer.

Våre HMS skilter og merker er produsert og designet i henhold til følgende standarder:

Norsk standard NS-ISO 3864 som fastsetter kodene for sikkerhetsfarger og prinsippene for utforming av sikkerhetsskilter og sikkerhetsmerking som skal brukes på arbeidsplasser og offentlige områder med sikte på ulykkesforebygging, brannvern, helsefare opplysninger og nødevakuering. I tillegg fastsettes de grunnleggende prinsippene som skal anvendes ved utvikling av standarder som inneholder sikkerhetsskilter.

Europeisk standard NS-EN ISO 7010 som fastsetter de internasjonale symbolene som benyttes på skiltene og merkene.

ISO 7010erstatter flere av de eldre HMS symbolene fastsatt i blandt annet ISO 6309.