Farvannsskilt

Halv-bredde-Farvannsskilt

Farvannskilt gir veiledning til de som ferdes på sjøen. Skiltingen er regulert av forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger og havne- og farvannsloven § 10 tredje ledd. Kystverket har gjennom depatementet fått myndighet til å bestemme hvor farvannsskilt kan settes opp, fjernes, flyttes, endres eller tildekkes.

Informasjon og lenker til søknad finner du på Kystverkets sider her.

Etter innhenting av tillatelse kan vi sammen utforme skilt etter standarder og regler satt av Kystverket. Ta kontakt med oss her, for priser og skilt tilpasset ditt behov.