GHS faresymboler

Klassifisering og merking av kjemikalier (CLP)

Farlige stoffer og stoffblandinger skal klassifiseres og merkes med fysisk fare, helsefare og miljøfare.

EUs forordning om klassifisering, merking og emballering av kjemikalier (CLP) trådte i kraft i Norge 16. juni 2012. Med den nye forordningen om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) ble FNs Globalt Harmoniserte System (GHS) innført i norsk lovverk. Felles internasjonale regler skal gi bedre beskyttelse for helse og miljø og lette internasjonal handel med kjemikalier. CLP utfyller EU/EØS kjemikalieregelverk REACH. CLP gjelder for alle kjemikalier, inkludert plantevernmidler og biocider.


Vise som Rutenett Liste

Items 1-8 of 9

Set Descending Direction
Page
per side