Farvannsskilt

Farvannsskilt

Farvannsskilt

Farvannsskilt gir veiledning og retningslinjer for trygg ferdsel på sjøen. Nærings og fiskeridepartementet har delegert myndighet til Kystverket som regulerer tillatelse for å sette ut farvannsskilt.

Søknad om dette sendes til: post@kystverket.no

Du kan lese mer om regler om oppsetting av Farvannsskilt i Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger.
Kystverket har også god informasjon om dette på sine sider.

Gjeldende farvannsskilt:

  • Varselskilt
  • Forbudsskilt
  • Opplysningsskilt
  • Underskilt
  • Markeringsskilt

Eksempel varselskilt

Varselskilt

Eksempel forbudsskilt

Forbudsskilt

Eksempel opplysningsskilt

Opplysningsskilt

Eksempel underskilt

Underskilt

Eksempel markeringsskilt

Markeringsskilt